Šta su frekvencije?

Kopirano!
Speaker: Prof. Dr. Branimir Nestorović

Tema

Svet čine frekvencije i vibracije. Dr. Branimir Nestorović nam približava sliku o našoj okolini na manjoj skali.

Transkript

Opširnije
Zatvorite
Sledeći video

Šta je kvantna medicina i kako klasična a kako kvantna gleda na zdravlje odnosno oboljenja?

Dr. Predrag Dugalić govori o holističkom pristupu zdravlju. Kako se preventivom možemo zaštiti od mnogih opasnosti koje donosi spoljašnji svet.

2 minuta

This is Lucha T8.

Created with the belief that the imbalance in the human body is a reflection of the imbalance in our surroundings,

Loading...
Loading...