Šta se sa stanovišta kvantne medicine dešava u ćeliji kada se pojavi bolest i koje su faze nastanka bolesti?

Dr. Predrag Dugalić govori o fazama bolesti kroz koje prolazi ćelija na informacijskom i energetskom nivou.

Iz ugla kvantne medicine, šta se dešava u ćeliji kada se pojavi bolest i kako je telo prepoznaje?

Dr. Predrag Dugalić govori o fazama bolesti kroz koje prolazi ćelija na informacijskom i energetskom nivou.

Šumanova rezonanca EP. 1

Kratki opis porekla i važnosti prirodne frekvencije Zemlje poznate kao Šumanova rezonanca. Saznajte više o značaju frekvencije 7,83Hz za vašu dobrobit i opšte zdravlje.

Gde je dodirna tačka između čoveka i univerzuma?

Dr. Predrag Dugalić govori zašto i na koji način da najbolje intereagujemo sa našom okolinom i kako da naučimo da je prepoznajemo.

Šta su frekvencije?

Svet čine frekvencije i vibracije. Dr. Branimir Nestorović nam približava sliku o našoj okolini na manjoj skali.

Šta je kvantna medicina i kako klasična a kako kvantna gleda na zdravlje odnosno oboljenja?

Dr. Predrag Dugalić govori o holističkom pristupu zdravlju. Kako se preventivom možemo zaštiti od mnogih opasnosti koje donosi spoljašnji svet.

This is Lucha T8.

Created with the belief that the imbalance in the human body is a reflection of the imbalance in our surroundings,

Loading...
Loading...