Šta se sa stanovišta kvantne medicine dešava u ćeliji kada se pojavi bolest i koje su faze nastanka bolesti?

Dr. Predrag Dugalić govori o fazama bolesti kroz koje prolazi ćelija na informacijskom i energetskom nivou.

Iz ugla kvantne medicine, šta se dešava u ćeliji kada se pojavi bolest i kako je telo prepoznaje?

Dr. Predrag Dugalić govori o fazama bolesti kroz koje prolazi ćelija na informacijskom i energetskom nivou.

Šumanova rezonanca EP. 1

Kratki opis porekla i važnosti prirodne frekvencije Zemlje poznate kao Šumanova rezonanca. Saznajte više o značaju frekvencije 7,83Hz za vašu dobrobit i opšte zdravlje.

Gde je dodirna tačka između čoveka i univerzuma?

Dr. Predrag Dugalić govori zašto i na koji način da najbolje intereagujemo sa našom okolinom i kako da naučimo da je prepoznajemo.

Šta su frekvencije?

Svet čine frekvencije i vibracije. Dr. Branimir Nestorović nam približava sliku o našoj okolini na manjoj skali.

Šta je kvantna medicina i kako klasična a kako kvantna gleda na zdravlje odnosno oboljenja?

Dr. Predrag Dugalić govori o holističkom pristupu zdravlju. Kako se preventivom možemo zaštiti od mnogih opasnosti koje donosi spoljašnji svet.

Ovo je Lucha T8.

Stvoren sa uverenjem da je disbalans u ljudskom telu odraz neravnoteže u našem okruženju.

Loading...
Loading...