Gde je dodirna tačka između čoveka i univerzuma?

Kopirano!
Speaker: Dr. Predrag Dugalić

Tema

Dr. Predrag Dugalić govori zašto i na koji način da najbolje intereagujemo sa našom okolinom i kako da naučimo da je prepoznajemo.

Transkript

Opširnije
Zatvorite
Sledeći video

Šta je kvantna medicina i kako klasična a kako kvantna gleda na zdravlje odnosno oboljenja?

Dr. Predrag Dugalić govori o holističkom pristupu zdravlju. Kako se preventivom možemo zaštiti od mnogih opasnosti koje donosi spoljašnji svet.

2 minuta

This is Lucha T8.

Created with the belief that the imbalance in the human body is a reflection of the imbalance in our surroundings,

Loading...
Loading...