Život u ravnoteži.

Lucha T8 je uređaj za poboljšanje zdravlja koji stvara i emituje Zemljinu prirodnu frekvenciju od 7,83Hz. Lucha T8 ima za cilj da otključa potencijal našeg organizma da se samo-reguliše i uravnoteži.

Predstavljamo aparat Lucha T8.

Stvoren sa uverenjem da je disbalans u ljudskom telu odraz neravnoteže našeg okruženja. Cilj Lucha T8 uređaja je da otključa potencijal našeg organizma da se samo-reguliše i uravnotežuje. Lucha T8 u interakciji sa našim telom stvara i emituje jedinstvenu frekvenciju planete Zemlje. Ta frekvencija je 7,83 Hz.
Lucha T8 radi u skladu sa vibracijama našeg tela. Sada, kada se um i telo postave u ravnotežu, možete lakše i brže ostvariti svoje ciljeve.

Glavobolje

Bolovi

Umor

Insomnija

Anksioznost

Stres

Zemljina prirodna frekvencija

Da li brinete o svom zdravlju?

Ne iznenađuje činjenica da su ljudi danas, posebno u velikim gradovima, neuravnoteženi, nervozni i anksiozni. WiFi, mobilni telefoni i laptop-ovi su deo naše svakodnevice, to je razlog zašto naši bio-elektromagnetni talasi nisu u ravnoteži sa prirodnom frekvencijom Zemlje.

Naučnim eksperimentima je dokazano da prilagođavanjem frekvenciji od 7,83Hz, prirodnoj frekvenciji planete, ljudi mogu imati brojne benefite kao što su poboljšano učenje i pamćenje, podmlađivanje, poboljšana tolerancija na stres, anti-jetlag (umor od leta) i uzemljenje.

Zašto bi svi trebali da koriste Lucha T8 uređaj?

Verujemo da su ljudi stvoreni tako da budu koherentni sa vibracijom planete Zemlje. Kada smo nekoherentni toj vibraciji, naša tela su pomerena iz prirodnog balansa.
Ako nismo u sinhronizaciji sa Zemljinom frekvencijom (Šumanovom rezonancom), počinjemo da ispoljavamo znakove nelagodnosti koji mogu varirati od anksioznosti, nesanice, bolesti,  potisnutog imunološkog sistema, itd… Kada smo u sinhronizaciji sa 7,83 Hz, naše telo je u stanju da se samo-zaceli i poveća svoju vitalnost. Zbog toga je jako dobro boraviti u prirodi! Međutim, naš savremeni način života nas sprečava da provodimo onoliko vremena u prirodi koliko nam je potrebno.

Vođeni ovim idejama napravili smo aparat Lucha T8 – lični uređaj za emitovanje Šumanove frekvencije koji će vam pomoći da se vratite u ravnotežu i svakodnevno se sinhronizujete sa planetom Zemljom.

Pogledajte naše video snimke