Uslovi korišćenja

Ažurirano: 18 maja, 2020

Osnovni podaci o kompaniji

naziv pravnog lica
Generator 888 d.o.o.

 

adresa
Tetovska 62, 11000, Beograd

 

delatnost i šifra delatnosti
2790

 

matični broj
21526193

 

poreski broj
111708326

 

web adresa
luchat8.com

 

kontakt telefon
00 381 69 369 3669

 

kontakt email
info@luchat8.com

 

Uslovi korišćenja

Korišćenje web portala https://luchat8.com/ (u daljem tekstu „portal“) njegovih sadržaja i povezanih web stranica podleže Uslovima koršćenja između Vas i privrednog društva “Generator” 888 d.o.o. sa sedištem u ul. Tetovska br.62, Beograd, Republika Srbija.

Ovi Uslovi korišćenja su pravno obavezujući između Vas i privrednog društva “Generator 888” d.o.o. u odnosu na vaše korišćenje sadržaja i usluga koje pruža portal.

Svi sadržaji objavljeni na portalu su isključivo vlasništvo privrednog društva “Generator 888” d.o.o. Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja portala, na bilo koji način, bez pisanog odobrenja privrednog društva “Generator 888” d.o.o.

Sadržaj portala predstavlja zaštićeno autorsko pravo koje pripada privrednom društvu “Generator 888” d.o.o. ili je u vlasništvu trećih lica koje su prenele pravo korišćenja istih. Privrednom društvu “Generator 888” d.o.o, takođe, pripadaju autorska prava u oblastima: uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i druga slična intelektualna svojin je u posedu privrednog društva “Generator 888” d.o.o. ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje uslova korišćenja portala podleže sankcijama u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019) i Krivičnog zakonika Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019)

Opšte odricanje od odgovornosti

Svaka odgovornost privrednog društva “Generator 888” d.o.o. za štetu proisteklu iz korišćenja ove aplikacije – bez obzira na pravni osnov, uključujući štetnu radnju – ograničena je na štetu prouzrokovanu s namerom ili teškim nemarom. U meri u kojoj postoji zakonska odgovornost privrednog društva “Generator 888” d.o.o. za povredu bitnih ugovornih obaveza, ukupan iznos odštetnog zahteva ograničen je na predvidljivu štetu. To ne utiče na odgovornost privrednog društva “Generator 888” d.o.o. na osnovu važećeg zakona o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom ili na osnovu datih garancija. Nijedno navedeno ograničenje odgovornosti ne primenjuje se ni u slučaju štete po život, telesne povrede ili oštećenja zdravlja.
Privredno društva “Generator 888” d.o.o. ulaže velike napore da sve internet stranica privrednog društva “Generator 888” d.o.o. budu bezbedna od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. S toga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (na primer, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke sa ovog portal.
Privredno društvo “Generator 888” d.o.o. ne garantuje da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na internet stranici, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

Autorska prava

Portal štiti privatnost korisnika u skladu sa važećom Zakonskom regulativom i sopstvenim mogućnostima. Portal polaže autorska prava na sve svoje sadržaje (autorske tekstove, istraživanja, vesti, multimedijalne sadržaje, baze podataka i programski kod).

Ukoliko drugi mediji prenose sadržaj objavljen na portalu, u obavezi su da nedvosmisleno i na vidnom mestu označe portal u vlasništvu privrednog društva “Generator 888” d.o.o, kao izvor sadržaja. Ako se sadržaj sa portala prenosi na drugi digitalni medij, taj sadržaj se mora referisati na tačnu web adresu (link) na portalu.

Prenošenje sadržaja sa portala u drugim medijima

Štampani i elektronski mediji mogu prenositi autorski sadržaj portala pod sledećim uslovima:
ukoliko autor nije izričito zabranio reprodukovanje, distribuiranje te komuniciranje javnosti svog sadržaja i ukoliko se autorski sadržaj koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja i opšteg informisanja,

obavezno je, prilikom prenošenja autorskog sadržaja, u zaglavlju teksta naznačiti izvor i autorstvo (luchat8.com),

obavezno je u telu teksta prenesenog autorskog sadržaja naznačiti oznaku web stranice portala na kojoj se nalazi izvorni članak, odnosno autorski sadržaj koji je predmet prenosa,

Portal ne snosi odgovornost za tačnost, preciznost i verodostojnost informacija objavljenih na internet stranicama koje su u vlasništvu trećih lica, a čije podatke, informacije i linkove ovaj portal preuzima.

Ukoliko korisnik smatra da su na portalu povređena autorska prava, dužan je da o tome obavesti uredništvo portala na: info@luchat8.com.

Obaveze korisnika prilikom korišćenja informacija i podataka sa portala

Privredno društvo “Generator 888” d.o.o. ne nadzire sadržaj koji razmenjuju posetioci na ovom portal i ne može garantovati za njegovu tačnost, poreklo ili kvalitet. Privredno drutštvo “Generator 888” d.o.o. ni na koji način neće biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja nastalo zbog korišćenja usluga na ovom portalu.

Da bi se osiguralo slobodno i neometano korišćenje usluga portala, nije prihvatljivo i strogo je zabranjeno sledeće:

a) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koja su u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;
b) uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički sadržaj te sadržaj štetan na bilo koji drugi način;
c) objavljivanje, slanje, razmena i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čija bi upotreba mogla naneti štetu drugim korisnicima;
d) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;
e) manipulisanje identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje u sklopu usluga portala;
f) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja zaštićenog autorskim pravom;
g) objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;
h) svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera te telekomunikacijske opreme;
i) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

Portal zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

Komunikacijski servisi ponuđeni su korisnicima besplatno i u dobroj nameri. Portal ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korišćenjem.
Komentarisanje i servisi za razmenu informacija

Ovaj portal omogućava posetiocima besplatno korišćenje servisa za razmenu informacija pod uslovom da ne krše uslove korišćenja portala i posebna pravila koja vrede za servis i komentarisanje sadržaja. Korišćenjem komunikacijskih servisa korisnik se obavezuje da će slati i primati zakonite materijale, one na kojima nema prava trećih osoba koje spreče objavu i koji odgovaraju pojedinom servisu.

Pravila komentarisanja

Komentari posetilaca veoma su važni jer želimo da izgradimo zajednicu u kojoj će svi pridoneti kvalitetnoj komunikaciji i razmeni znanja. Potrudićemo se da podstaknemo angažman korisnika sa ciljem da se izgradi kvalitetna poslovna zajednica. Konstruktivni komentari su korisni su za sve posetioce portala, zato ćemo učiniti sve što je u našoj moći da osiguramo mesto za kvalitetnu razmenu mišljenja, stavova i ideja.

Nećemo tolerisati uvredljive, neprimerene, bezobrazne, preteće ili na drugi način neprijatne komentare pod maskom slobode izražavanja. Isto tako nećemo tolerisati govor mržnje, rasno ni političko vređanje kao ni vređanje na drugima osnovama. Kada budemo smatrali potrebnim, uklonićemo takve komentare.

Poruke portala i sponzora

Portal može registrovanim korisnicima povremeno slati obaveštenja portala i sponzora. Ako korisnik ne želi primati takve poruke, može o tome izvestiti portal na info@luchat8.com ili se odjaviti linkom naznačenom na dnu poruke.

Prihvatanjem uslova korišćenja korisnik se slaže da će usluge portala uključivati reklame i različite obaveštenja, poruke administratora te slične poruke portala nužne za redovno obaveštavanje posetilaca portala i funkcionisanje svih usluga i servisa portala. Korišćenjem portala korisnik pristaje na primanje promotivnih poruka.

Portal nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na stranicama portala te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na i izvan portala isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te portal nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu koja proizilazi iz takvog poslovnog odnosa.

Izjava o privatnosti

Zaštita privatnosti pojedinaca na internetu od ključnog je značaja za budućnost poslovanja preko interneta i prelazak na privredne aktivnosti koje se u potpunosti odvijaju preko interneta. Kreirali smo ovu Izjavu o privatnosti kao potvrdu naše izuzetne posvećenosti pravu pojedinaca na zaštitu podataka i privatnost. Ova Izjava o privatnosti navodi našu praksu prilikom obrade informacija koje se mogu koristiti za direktno ili indirektno identifikovanje pojedinca („Lični podaci“).

A. Opšte informacije

Ova Izjava o privatnosti se odnosi na Lične podatke koje dostavite privrednom društvu “Generator 888” d.o.o. ili koji su izvedeni iz Ličnih podataka kao što će to biti navedeno u nastavku. Upotreba informacija kao i sve informacije koje se prikupe pomoću kolačića ili drugih tehnologija za praćenje na internetu podležu obelodanjivanju i opcijama koje obezbeđuje isključivo Generator 888 d.o.o.
Rukovalac podataka sa portala luchat8.com je kompanija”Generator 888” d.o.o. ul. Tetovska br. 62, 11010 Beograd. U slučaju registracije na ovoj veb stranici, rukovalac podataka je prikazan u izjavi o privatnosti, a lice koje je zaduženo za zaštitu podataka ispred privrednog društva “Generator 888” d.o.o. je (info@luchat8.com).
Privredno društvo “Generator 888” d.o.o obrađuje lične podatke obezbeđene u okviru ove Izjave isključivo na način definisan u ovoj Izjavi o privatnosti. Dodatne informacije se mogu naći u odeljcima B i C u nastavku. Ako je obrada vaših Ličnih podataka zasnovana na zakonskom ovlašćenju, u odeljku B u nastavku možete naći informacije o Ličnim podacima koje obrađuje Privredno društvo “Generator 888” d.o.o kao i o svrhama njihovog korišćenja. Ako je potreban pristanak za obradu vaših Ličnih podataka, detaljnije informacije možete naći u odeljku C u nastavku. Ove informacije su u skladu sa odgovarajućim izjavama o pristanku koje se odnose na pojedinačne operacije obrade u Consent Resource Center-u.
Period obrade Ličnih podataka. Kada privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. obrađuje i koristi vaše Lične podatke u skladu sa zakonom (pogledajte odeljak B u nastavku) ili uz vaš pristanak (pogledajte odeljak C u nastavku), privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. će čuvati vaše Lične podatke (i) samo dok je to potrebno u dolenavedene svrhe ili (ii) sve dok ne budete imali primedbu na korišćenje vaših Ličnih podataka od strane privrednog društva „Generator 888“ d.o.o. (kada privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. ima zakonski interes za korišćenje vaših Ličnih podataka) ili (iii) sve dok ne povučete svoj pristanak (kada ste dali svoj pristanak da privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. koristi vaše Lične podatke). Međutim, kada privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. ima zakonsku obavezu da duže zadrži vaše Lične podatke ili kada su vaši Lični podaci potrebni kompaniji privrednom društvu „Generator 888“ d.o.o. kao dokaz u tužbi ili da se odgovara na tužbe, privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. će zadržati vaše Lične podatke do završetka relevantnog perioda zadržavanja ili do okončanja postupaka pokrenutih po tim tužbama.
Ustupanje Vaših podataka i davanje pristanka i dostavljanje bilo kojih Ličnih podataka privrednm društvu „Generator 888“ d.o.o. u okviru ove Izjave u potpunosti je dobrovoljno, po pravilu, nema štetnih efekata po vas ako se odlučite da ne date pristanak ili ne dostavite Lične podatke. Međutim, postoje okolnosti u kojima privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. ne može da preduzme određene korake bez određenih Ličnih podataka, npr. kada su ti Lični podaci neophodni za obradu vaših porudžbina ili za obezbeđivanje pristupa veb ponudi ili biltenu. U tim slučajevima, nažalost neće biti moguće da vam privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. obezbedi ono što ste zahtevali bez relevantnih Ličnih podataka.

Prava lica čiji se podaci obrađuju.

U bilo kom trenutku od privrednog društva „Generator 888“ d.o.o. možete zahtevati informacije o tome koje Lične podatke privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. obrađuje u vezi s vama, te zahtevati ispravku ili brisanje tih Ličnih podataka. Međutim, uzmite u obzir da privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. može da izbriše vaše Lične podatke samo ako ne postoji zakonska obaveza niti relevantno pravo privrednog društva „Generator 888“ d.o.o. da ih zadrži. Ne zaboravite da ako zahtevate da privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. izbriše vaše Lične podatke, nećete moći da nastavite s korišćenjem bilo koje usluge privrednog društva „Generator 888“ d.o.o. koja zahteva da privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. koristi vaše Lične podatke.
Ako privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. koristi vaše Lične podatke na osnovu vašeg pristanka ili u cilju realizacije ugovora sklopljenog s vama, od privrednog društva „Generator 888“ d.o.o. možete naknadno da zahtevate kopiju Ličnih podataka koje ste dostavili privrednom društvu „Generator 888“ d.o.o. U tom slučaju, obratite se na e-mail adresu, navedenu u uslovima korišćenja i navedite informacije ili aktivnosti obrade na koje se vaš zahtev odnosi, format u kojem želite da Vam budu dostavljene te informacije, kao i da li želite da ti Lični podaci budu poslati vama ili drugom primaocu. Privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. će pažljivo razmotriti vaš zahtev i posavetovati se s vama o tome kako da ga na najbolji način ispuni.
Pored toga, od privrednog društva „Generator 888“ d.o.o. možete zatražiti da ograniči dalju obradu vaših Ličnih podataka u bilo kom od sledećih slučajeva: (i) ako navedete da su Lični podaci koje privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. ima o vama netačni (ali samo kada privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. zahteva proveru tačnosti relevantnih Ličnih podataka), (ii) ako ne postoji zakonska osnova da privrednoo društvo „Generator 888“ d.o.o. obrađuje vaše Lične podatke i ako zahtevate da privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. ograniči dalju obradu vaših Ličnih podataka, (iii) ako privrednom društvu „Generator 888“ d.o.o. više nisu potrebni vaši Lični podaci, a vi tvrdite da vam je potrebno da privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. zadrži te podatke da biste se pozvali na ili ostvarili svoja zakonska prava ili da biste odgovorili na tužbu treće strane ili (iv) ako ne pristajete na to da privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. obrađuje vaše Lične podatke (na osnovu zakonskog ovlašćenja ili interesa privrednog društva „Generator 888“ d.o.o. kao što je navedeno u odeljku B u nastavku) tokom perioda koji je potreban da bi se utvrdilo da li privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. ima relevantan interes ili zakonsku obavezu da obrađuje vaše Lične podatke.
Pravo na podnošenje žalbe. Ako smatrate da privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. ne obrađuje vaše Lične podatke u skladu sa zahtevima navedenim u ovoj Izjavi ili važećim zakonima o zaštiti podataka u EEP, u bilo kom trenutku možete da podnesete žalbu telu za zaštitu podataka u zemlji EEP u kojoj živite ili telu za zaštitu podataka u Republici Srbiji gde privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. ima registrovano sedište.

Upotreba ove veb stranice od strane dece

Ova veb stranica nije predviđena za lica mlađa od 16 godina. Ako imate manje od 16 godina, ne možete se registrovati na ovoj veb stranici, niti je možete koristiti.
Veze ka drugim veb stranicama. Ova veb stranica može sadržati veze ka drugim stranicama (tj. stranicama koje nisu deo privrednog društva „Generator 888“ d.o.o.). privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. ne snosi odgovornost za smernice privatnosti niti za sadržaj drugih web stranica koje nisu u vlasništvu privrednog društva „Generator 888“ d.o.o.

B. Slučajevi kada privredno društvo „Generator 888“ d.o.o. koristi moje lične podatke na osnovu zakona

Privrednoo društvo „Generator 888“ d.o.o. može obrađivati Vaše podatke u sledećim slučajevima, a u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka.
Ako naručite robu ili usluge od privrednog društva „Generator 888“ d.o.o, isto će koristiti Lične podatke koje navedete u porudžbenici ili obrascu za registraciju, obično podskup koji čine vaše ime, adresa elektornske pošte, broj telefona, naziv i adresa kompanije, vaša funkcija i uloga, a ako je potrebno izvršiti plaćanje privrednom društvu „Generator 888“ d.o.o, , JMBG, broj kreditne kartice ili podaci banke) isključivo u cilju obrade vaše porudžbinu ili obezbeđivanja zahtevane robe ili usluge. To može da uključuje preduzimanje neophodnih koraka pre sklapanja ugovora, odgovore na upite koje ste poslali i obezbeđivanje informacija o otpremi i fakturisanju za vas i obradu ili obezbeđivanje povratnih informacija od korisnika i podrške. To takođe može da uključi podatke konverzacije koje aktivirate na stranici luchat8.com, preko obrazaca za kontakt, e-poruke ili telefonom. U ovoj Izjavi o privatnosti „roba i usluge“ uključuju web usluge, ponude robe ili rtikala iz asortimana privrednog društva “Generator 888” d.o.o, studije, uputstva, obuke i događaje koje organizuje privredno društvo “Generator 888” d.o.o.
Ako koristite uputstva ili obuke koje obezbeđuje privredno društvo “Generator 888” d.o.o, isto takođe može da prati napredak vašeg učenja da bi vam obezbedio ove informacije. Pored toga, redovno putem e-pošte komuniciramo s korisnicima koji se pretplate na naše usluge, a takođe možemo komunicirati telefonom u slučaju reklamacija korisnika ili u cilju istrage sumnjivih transakcija. Vašu adresu e-pošte možemo koristiti za potvrdu otvaranja naloga, slanje obaveštenja o plaćanjima, slanje informacija o promenama naših proizvoda i usluga i slanje obaveštenja i drugo obelodanjivanje informacija u skladu sa zakonskom obavezom. Po pravilu, korisnici se ne mogu odjaviti u slučaju ovih saopštenja koja nisu povezana s marketingom, već su potrebna za relevantni poslovni odnos. Po pitanju tipova komunikacije vezanih za marketing (tj. e-pošte i telefonskih poziva), mi ćemo vam, (i) kada je to zakonska obaveza, pružati te informacije samo kada ste dali saglasnost i (ii) pružiti priliku da se odjavite ako više ne želite da od nas primate marketinški sadržaj. Možete se odjaviti iz gore navedenog u bilo kom trenutku na dnu promotivnih mailova koje dobijete na email adresu.

Obezbeđivanje usaglašenosti s propisima.

Privredno društvo “Generator 888” d.o.o i njegovi proizvodi, tehnologije i usluge podležu zakonima o izvozu većeg broja zemalja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zakone Evropske unije i njenih članica i Sjedinjenih Američkih Država. Potvrđujete da je, u skladu s važećim zakonima o izvozu, trgovinskim sankcijama i embargom koje su uvele ove zemlje, Privredno društvo “Generator 888” d.o.o u obavezi da preduzme mere kako bi onemogućio entitetima, organizacijama i stranama, navedenim na listama sankcionisanih strana koje su izdali državni organi, da pristupe određenim proizvodima, tehnologijama i uslugama putem web stranica privrednog društva “Generator 888” d.o.o ili drugih načina isporuke koje kontroliše. To može da uključuje (i) automatske provere svih podataka o registraciji korisnika na osnovu ove izjave i drugih informacija koje korisnik navede o svom identitetu u odnosu na važeće liste sankcionisanih strana; (ii) redovno ponavljanje tih provera svaki put kada se lista sankcionisanih strana ažurira ili kada korisnik ažurira svoje informacije; (iii) blokiranje pristupa uslugama i sistemima privrednog društva “Generator 888” d.o.o u slučaju eventualnog podudaranja i (iv) kontaktiranje s korisnikom u cilju potvrde njegovog identiteta u slučaju eventualnog podudaranja.

Zakonski interes kompanije privrednog društva “Generator 888” d.o.o.

Svaki dolenavedeni slučaj upotrebe predstavlja zakonski interes privrednog društva “Generator 888” d.o.o da obrađuje ili koristi vaše Lične podatke. Ako niste saglasni sa ovim pristupom, možete da ne pristanete na obradu ili upotrebu vaših Ličnih podataka od strane privrednog društva “Generator 888” d.o.o kao što je navedeno u nastavku.

Upitnici i ankete.

Privredno društvo “Generator 888” d.o.o vas može pozvati da učestvujete u popunjavanju upitnika i anketa. Ovi upitnici i ankete biće obično osmišljeni na takav način da se odgovori mogu dati bez unosa Ličnih podataka. Ako bez obzira na to unesete Lične podatke u upitnik ili anketu, privredno društvo “Generator 888” d.o.o može da koristi te Lične podatke kako bi poboljšao svoje proizvode i usluge.

Kreiranje anonimnih skupova podataka.

Privredno društvo “Generator 888” d.o.o može da pretvori Lične podatke navedene u okviru ove Izjave o privatnosti u anonimne skupove podataka, koji će se zatim koristiti za poboljšanje proizvoda i usluga privrednog društva “Generator 888” d.o.o i njenih povezanih lica.

Snimanje poziva i ćaskanja u cilju unapređenja kvaliteta.

U slučaju telefonskih poziva ili sesija ćaskanja, privredno društvo “Generator 888” d.o.o može da snima te pozive (nakon što vas propisno o tome obavesti tokom tog poziva i pre početka snimanja) ili sesije ćaskanja u cilju poboljšanja kvaliteta usluga privrednog društva “Generator 888” d.o.o.

Slanje najnovijih informacija/traženje povratnih informacija.

U okviru postojećeg poslovnog odnosa između Vas i kompanije privredno društvo “Generator 888” d.o.o Vas može obaveštavati, kada je to dozvoljeno u skladu s lokalnim zakonima, o svojim proizvodima ili uslugama (uključujući webinare, seminare ili događaje) koji su slični ili povezani s proizvodima i uslugama koje pruža privredno društvo “Generator 888” d.o.o, a koje ste već kupili ili koristili. Pored toga, ako ste prisustvovali webinaru, seminaru ili događaju koji je organizovalo privredno društvo “Generator 888” d.o.o ili kupili proizvode ili usluge od privrednog društva “Generator 888” d.o.o, isto Vam se može obratiti radi obezbeđivanja povratnih informacija u cilju poboljšanja relevantnog webinara, seminara, događaja, proizvoda ili usluge.

Pravo odbijanja.

U bilo kom trenutku možete da ne pristanete na upotrebu Ličnih podataka od strane privrednog društva “Generator 888” d.o.o za gore navedene svrhe tako što ćete se odjaviti preko linka na dnu promotivnih mailova koje dobijete na email adresu. U tom slučaju privredno društvo “Generator 888” d.o.o će prestati da koristi vaše Lične podatke za gorenavedene svrhe (tj. u okviru gorenavedenog zakonskog interesa) i ukloniti ih iz svojih sistema, osim ako privredno društvo “Generator 888” d.o.o nema dozvolu da koristi Lične podatke tog tipa u drugu svrhu navedenu u ovoj Izjavi o privatnosti ili ako privredno društvo “Generator 888” d.o.o utvrdi i dokaže uverljiv zakonski interes da nastavi sa obradom vaših Ličnih podataka.

C. Slučajevi kada privredno društvo “Generator 888” d.o.o. koristi moje lične podatke na osnovu mog pristanka

Privredno društvo “Generator 888” d.o.o. će koristiti vaše Lične podatke kao što je dalje navedeno tek nakon što date svoj prethodni pristanak u relevantnim operacijama obrade. Svaka informacija o operaciji obrade u vezi s Ličnim podacima povezana je s jednom izjavom o pristanku tako što ćete se odjaviti preko linka na dnu promotivnih mailova koje dobijete na email adresu. Ako ponovo otvorite ovu Izjavu o privatnosti nakon što ste prvobitno dali jedan ili više pristanaka, videćete ne samo informacije u vezi s pristancima koje ste dali, već i punu izjavu o privatnosti.

Vesti o proizvodima i uslugama

U skladu sa odgovarajućom odredbom i uz vaš pristanak, privredno društvo “Generator 888” d.o.o. može da koristi vaše ime i prezime, poštansku adresu i adresu e-pošte, broj telefona, naziv radnog mesta i osnovne informacije o vašem poslodavcu (naziv, adresa i industrijska grana) kao i profil interakcije na osnovu vaših prethodnih interakcija privrednim društvom “Generator 888” d.o.o. (prethodne kupovine, učešća na webinarima, seminarima ili događajima ili korišćenje (web) usluga da biste bili obavešteni o najnovijim najavama proizvoda, ažuriranjima softvera, specijalnim ponudama i drugim informacijama o proizvodima i uslugama koje pruža privredno društvo “Generator 888” d.o.o. (uključujući marketinške biltene) kao i događajima koje organizuje privredno društvo “Generator 888” d.o.o, a u cilju prikazivanja relevantnog sadržaja na web stranicama. U vezi sa ovim marketinškim aktivnostima privredno društvo “Generator 888” d.o.o. može obezbediti heš tag ID korisnika društvenim mrežama kojima upravlja treća strana ili drugim veb ponudama (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ili Google), pri čemu se ova informacija zatim povezuje s podacima društvenih mreža ili sopstvenim bazama podataka web ponuda da bi vam se prikazale relevantnije informacije.

Kreiranje korisničkih profila

Privredno društvo “Generator 888” d.o.o. vam nudi opciju da koristite njegove web ponude, uključujući forume, blogove i mreže povezane sa ovom web stranicom, koje zahtevaju da se registrujete i kreirate korisnički profil. Korisnički profili obezbeđuju opciju prikaza vaših ličnih podataka drugim korisnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, fotografiju, naloge na društvenim mrežama, adresu e-pošte ili poštansku adresu ili obe adrese, broj telefona, lična zanimanja, znanja i veštine i osnovne informacije o vašoj kompaniji.
Ovi profili se mogu odnositi na pojedinačnu web ponudu privrednog društva “Generator 888” d.o.o. Međutim, uvek je vaš izbor koju od ovih dodatnih web ponuda koristite i vaši Lični podaci im se prosleđuju tek nakon što im prvi put pristupite. Uzmite u obzir da bez vašeg pristanka, privredno društvo “Generator 888” d.o.o. ne može da kreirati korisničke profile, te neće biti u mogućnosti da vam ponudi takve usluge u slučaju kada je vaš pristanak zakonom propisan uslov da Vam se pruže te usluge.
U okviru bilo koje web ponude, osim samog omogućavanja pristupa, vaš profil se koristi za personalizaciju interakcije s drugim korisnicima (npr. pomoću funkcionalnosti slanja poruka ili praćenja) i od strane privrednog društva “Generator 888” d.o.o. za unapređenje kvaliteta komunikacije i saradnje preko tih ponuda i kako bi privredno društvo “Generator 888” d.o.o. obezbedio elemente gejmifikacije (gejmifikacija je proces uzimanja nečeg što već postoji, npr. web stranica, Enterprise aplikacija ili onlajn zajednica, i integrisanje mehanike igre u njih u cilju povećanja učešća, zainteresovanosti i lojalnosti). U najvećoj meri u kojoj to podržava relevantna veb ponuda, možete da koristite funkcionalnost relevantne veb ponude za određivanje informacija koje želite da delite.

Specijalne kategorije Ličnih podataka.

U vezi s registracijom za događaj ili seminar i obezbeđivanjem pristupa za njih, privredno društvo “Generator 888” d.o.o. od vas može zatražiti informacije o vašem zdravlju u cilju identifikacije i pružanja pomoći licima sa invaliditetom ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom tokom događaja. Za sve takve informacije je potreban pristanak koji dajete u okviru ove Izjave.
Ne zaboravite da ako ne navedete informacije o invaliditetu ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom, privredno društvo “Generator 888” d.o.o. neće moći da preduzme bilo kakve odgovarajuće mere predostrožnosti.

Izrada profila za događaje

Ako se registrujete za događaj, seminar ili webinar privredno društvo “Generator 888” d.o.o, isto može podeliti osnovne informacije o učesniku (vaše ime i prezime, kompaniju i adresu e-pošte) s drugim učesnicima istog događaja, seminara ili webinara u svrhu komunikacije i razmene ideja.
Prosleđivanje vaših Ličnih podataka ostalim trećim stranama
Privredno društvo “Generator 888” d.o.o. nema ovlašćenje da prenosi vase Lične podatke rećim licima bez vase saglasnosti. Na vaš zahtev, kao što je navedeno u vašem odobrenju, privredno društvo “Generator 888” d.o.o.

Povlačenje pristanka datog u okviru ove Izjave.

U bilo kom trenutku možete da povučete pristanak dat u okviru ove Izjave odjavom slanjem obaveštenja o odjavi sa mailing liste na info@luchat8.com. U slučaju povlačenja, privredno društvo “Generator 888” d.o.o. neće više obrađivati Lične podatke koji su vezani za ovaj pristanak, osim ako ne bude zakonom obavezan da to radi. U slučaju da privredno društvo “Generator 888” d.o.o. ima zakonsku obavezu da zadrži vaše Lične podatke, vaši Lični podaci će biti izuzeti iz dalje obrade i zadržaće se samo tokom zakonom propisanog perioda. Međutim, bilo koje povlačenje nema uticaja na raniju obradu ličnih podataka od strane privrednog društvo “Generator 888” d.o.o. do trenutka vašeg povlačenja. Nakon povlačenja prostanka više nećete biti u mogućnosti da kostite usluge privrednog društva “Generator 888” d.o.o.

 

eProdavnica

Kontakt podaci, informacije o porudžbini

Za sve informacije o vašoj porudžbini, možete se javiti na orders@luchat8.com

Dostava robe i eventualna obaveštenja

Dostava proizvoda je besplatna za podrucije Republike Srbije u bilo kojoj kolicini. Maksimalno vreme dostave je 15 radnih dana.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime eprodavnice luchat8.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u eprodavnici luchat8.com odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne

mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem

Sistemu.

Povraćaj sredstava/reklamacija

Kompanija Generator 888 d.o.o. garantuje kvalitet izrade proizvoda kao i stablinost rada uređaja. Ukoliko niste zadovoljni radom ili iz nekih drugih razloga ne zelite da nastavite sa korišćenjem uređaja, javite nam se na email adresu info@luchat8.com ili na broj telefona +381 69 369 3669. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, eprodavnica luchat8.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Garancija

Kompanija Generator 888 d.o.o. garantuje za ispravnost rada proizvoda.

Garancija važi uz originalni račun i garancijom su pokriveni nedostaci nastali u garantnom roku. Garantni rok počinje da teče od datuma kupovine, tj od datuma navedenog na računu, odnosno od dana kada se roba isporuči kupcu ukoliko se šalje kurirskom službom.Garancija za kvarove u elektronici važi 12 meseci od dana kupovine.Mehanički kvarovi nisu pokriveni garancijom.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjane kvarova i nedostataka proizvoda, koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

Kupac gubi pravo na garanciju, odnosno pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje u slučaju:                                                                        

  • neadekvatnog rukovanja proizvodom                                                                        
  • upotrebom prekomerne sile                                                                        
  • nepravilnog korišćenja proizvoda koje nije u skladu sa uputstvom za rukovanje
  • korišćenja proizvoda u svrhe za koje proizvod nije namenjen
  • ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za rukovanje                         
  • ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke i pokušaji popravke od strane neovlašćenih lica                                                                        

Popravka pokrivena garancijom se izvršava u ovlašćenom servisu kompanije Generator 888 d.o.o.

Prijava na promotivne sadržaje

Kupovinom naših proizvoda se automatski prijavljujete na mailing listu za promotivne sadržaje. Možete se odjaviti na dnu svake promotivne email poruke koju dobijete od našeg tima.