Šumanova rezonanca EP. 1

Kopirano!
Speaker: Lucha T8 tim

Tema

Kratki opis porekla i važnosti prirodne frekvencije Zemlje poznate kao Šumanova rezonanca. Saznajte više o značaju frekvencije 7,83Hz za vašu dobrobit i opšte zdravlje.

Transkript

Opširnije
Zatvorite
Sledeći video

Šta su frekvencije?

Svet čine frekvencije i vibracije. Dr. Branimir Nestorović nam približava sliku o našoj okolini na manjoj skali.

2 minuta

Ovo je Lucha T8.

Stvoren sa uverenjem da je disbalans u ljudskom telu odraz neravnoteže u našem okruženju.

Loading...
Loading...