Član stručnog tima

Dr Predrag Dugalić

Dr sci. med.
Specijalista interne medicine
Načelnik Službe gastroenterologije i hepatologije
KBC “Zemun“

Dr Predrag Dugalić rođen je u Beogradu 1964 god, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom (Vukova diploma).

Medicinski fakultet u Beogradu upisuje 1983 god. i diplomira u roku 1989 god. sa prosečnom ocenom 9,96. U toku studija dobitnik je više diploma i priznanja, između ostalog Oktobarske nagrade grada Beograda za studente 1986 god. i Prve Univerziteske nagrade grada Beograda 1987 god.

Od 1991 god. stalno je zaposlen na Klinici za gastroenterohepatologiju KCS-a, a od 2000 god. obavlja dužnost šefa jedinice za endoskopsku i ultrasonografsku dijagnostiku stacionarnog dela klinike. Marta 2006 god. prelazi na mesto šefa jedinice za endoskopiju i ERCP odeljenja gastroenterologije u KBC “Zemun“. Od 2011 god. postaje načelnik Službe gastroenterologije i hepatologije u KBC “Zemun“.
Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1995 god. sa odličnim uspehom. Magistarske studije na Medicinskom fakuletu u Beogradu završava 1997 godine.

Doktorirao je na katedri interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Redovan je član Gastroenterološke sekcije SLD-a, a u periodu 1997-2000 god. obavljao je dužnost sekretara sekcije. Od 2015 god. postaje predsednik Gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD) u trajanju mandata od 4 godine.

1998 god. postao nominovan član za Jugoslaviju OMGE-a (svetske gastroenterološke organizacije) u Komitetu za istraživanje.

U toku svog usavršavanja u 3 navrata bio na višemesečnim studijskim boravcima u Americi (New York), Švedskoj (Lund) i Italiji (Rim) .

Redovno posećivao i aktivno učestvovao na mnogobrojnim stručnim kongresima, seminarima i workskop-ovima u zemlji i inostranstvu.
Godine 2009 uveo u svakodnevnu kliničku praksu radiofrekventnu ablaciju Baretovog jednjaka, čime je Srbija postala prva zemlja na Balkanu koja je počela da primenjuje ovu tehniku.

2010 god. dobio licencu za Central Reader-a za kliničke studije američkih farmaceutskih kompanija. 2015 godine postaje član Američkog Udruženja Gasroenterologa (AGA).

2011 god. postaje član Uređivačkog odbora časopisa Archives of Gastroenterology.
Napisao je i objavio (kao autor i koautor) više od 150 stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao kao predavač po pozivu na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bio je koautor u nekoliko udžbenika.

Maja 2018 godine postaje član Društva književnika Beograd, pri čemu objavljuje i svojih prvih 10-ak pesanma u časopisu “Beogradski krug kredom“. Imao i svoja 2 zvanična nastupa na večerima poezije u Domu vojske i Minsitarstvu za dijasporu.

Sažetak

  • 1983. Medicinski fakultet u Beogradu
  • 1986. Oktobarska nagrada
  • 1987. Prva Univerziteska nagrada
  • 1991. Klinika za gastroenterohepatologiju
  • 2000. Šef jedinice za endoskopsku i ultrasonografsku dijagnostiku
  • 2006. Šef jedinice za endoskopiju i ERCP odeljenja gastroenterologije
  • 2011. Načelnik Službe gastroenterologije i hepatologije KBC "Zemun"
  • 2015.Predsednik Gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog društva

Upoznajte eksperte

Studija slučaja: Efekti Lucha T8 aparata

258

Je ukupan broj pojedinaca koji su prošli testiranje u ordinaciji kvantne medicine

Saznajte više