Dr Predrag Dugalić

Specijalista interne medicine

Dr sci. med. Specijalista interne medicine, Načelnik Službe gastroenterologije i hepatologije KBC “Zemun“

Pogledajte naučne tekstove

Biografija

Dr Predrag Dugalić rođen je u Beogradu 1964 god, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom (Vukova diploma).

Medicinski fakultet u Beogradu upisuje 1983 god. i diplomira u roku 1989 god. sa prosečnom ocenom 9,96. U toku studija dobitnik je više diploma i priznanja, između ostalog Oktobarske nagrade grada Beograda za studente 1986 god. i Prve Univerziteske nagrade grada Beograda 1987 god.

Od 1991 god. stalno je zaposlen na Klinici za gastroenterohepatologiju KCS-a, a od 2000 god. obavlja dužnost šefa jedinice za endoskopsku i ultrasonografsku dijagnostiku stacionarnog dela klinike. Marta 2006 god. prelazi na mesto šefa jedinice za endoskopiju i ERCP odeljenja gastroenterologije u KBC “Zemun“. Od 2011 god. postaje načelnik Službe gastroenterologije i hepatologije u KBC “Zemun“.
Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1995 god. sa odličnim uspehom. Magistarske studije na Medicinskom fakuletu u Beogradu završava 1997 godine.

Doktorirao je na katedri interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Redovan je član Gastroenterološke sekcije SLD-a, a u periodu 1997-2000 god. obavljao je dužnost sekretara sekcije. Od 2015 god. postaje predsednik Gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD) u trajanju mandata od 4 godine.

1998 god. postao nominovan član za Jugoslaviju OMGE-a (svetske gastroenterološke organizacije) u Komitetu za istraživanje.

U toku svog usavršavanja u 3 navrata bio na višemesečnim studijskim boravcima u Americi (New York), Švedskoj (Lund) i Italiji (Rim) .

Redovno posećivao i aktivno učestvovao na mnogobrojnim stručnim kongresima, seminarima i workskop-ovima u zemlji i inostranstvu.
Godine 2009 uveo u svakodnevnu kliničku praksu radiofrekventnu ablaciju Baretovog jednjaka, čime je Srbija postala prva zemlja na Balkanu koja je počela da primenjuje ovu tehniku.

Obrazovanje

Doktor opšte medicine

Medicinski Fakultet u Beogradu

Oktobarska nagrada

1986.

Prva nagrada univerziteta

1987.

Radno i istraživačko iskustvo

1991.

Klinika za gastroenterohepatologiju

2000.

Šef jedinice za endoskopsku i ultrasonografsku dijagnostiku

2006.

Šef jedinice za endoskopiju i ERCP odeljenja gastroenterologije

2011.

Načelnik Službe gastroenterologije i hepatologije KBC "Zemun"

2015.

Predsednik Gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog društva

More Info

Priključio se Lucha T8 timu u 2018. godini

Predrag je jedan od najvažnijih članova Lucha T8 tima. Bez njegovog integralnog znanja ljudskog tela i vođenja naučnog delovanja kompanije, uređaj ne bi bio ono što je danas. Jedan od najvažnijih doprinosa je njegova neiscrpna energija za istraživanje i podršku pitanjima i nedoumicama korisnika.

Trenutno radi na razvoju novih proizvoda

Predrag je trenutno u timu za razvoj novih proizvoda koji koriste Šumanovu frekvencu i u skladu su sa vizijom kompanije. Mnoge odluke zavise od njega i on je neophodan kada su u pitanju interakcije proizvoda sa ljudskim telom.

Član Društva Književnika Beograda

Maja 2018 godine postaje član Društva književnika Beograd, pri čemu objavljuje i svojih prvih 10-ak pesanma u časopisu “Beogradski krug kredom“. Imao i svoja 2 zvanična nastupa na večerima poezije u Domu vojske i Minsitarstvu za dijasporu.

Član Uređivačkog odbora časopisa Archives of Gastroenterology

2011 god. postaje član Uređivačkog odbora časopisa Archives of Gastroenterology.
Napisao je i objavio (kao autor i koautor) više od 150 stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao kao predavač po pozivu na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bio je koautor u nekoliko udžbenika.

Član Američkog Udruženja Gasroenterologa (AGA)

2015 godine postaje član Američkog Udruženja Gasroenterologa (AGA) a još 2010 god. dobio licencu za Central Reader-a za kliničke studije američkih farmaceutskih kompanija.

Our Experts

This is Lucha T8.

Created with the belief that the imbalance in the human body is a reflection of the imbalance in our surroundings,

Loading...
Loading...