lucha_t8_blog_view_of_earth
Kopirano!

Na jednom skrivenom prostranstvu, u dubokoj, Čudesnoj šumi,  gde je  sačuvana harmonija povezanosti, komunikacije biljnog,  životinjskog sveta i malog broja ljudi, na skupu  ZaJedno, Majka Zemlja,  obraća se Poslednjem Vitezu:

– “Dragi moj sine, dugo pokušavam da skrenem pažnju ljudskom rodu.  Žrtvujem deo sebe: poplavama, erupcijama vulkana, požarima, uraganima, cunamijem, zemljotresima…da im ukažem da su se odvojili. Pokušavam da se osveste, da postoji nevidljiv, moćni Svet Zakona  Univerzuma, na kojeg su zaboravili. Želim da pokušam,  ponovo, uz tvoju pomoć! Zadatak je da im skreneš pažnju, na osvešćivanje znanja, koja nose u sebi! Da ih podsetiš na mudrost  i svrhu postojanja. Da ih vratiš na pozornicu sveopšteg dobra.

Veliku nadu polažem u tebe, zbog tvojih viteških osobina: hrabrosti, mudrosti…zbog tvoje  časti, istinoljubivosti,  upornosti. Zbog tvog strpljenja, ljubavi! … U tebi je i viteška veština uma, da se snađeš i  ukažeš sestrama i braći, na najbitnija znanja.
–   U ovom vremenu, u kojem većina mojih sinova i kćeri spavaju, dubokim snom zaborava, ti  dobijaš  najodgovorniji zadatak. Treba da im preneseš živu poruku, vraćanja na pravi put, put svesnog i odgovornog življenja!  Na put znanja, kojeg nose U SEBI.  Na vid unutarnji, kojeg su potisnuli,  zaslepljeni  iluzijom, materijalnog sveta.

Ovu istinu, koju ti predajem da im nosiš, širi od vrata do vrata. Od čoveka do čoveka!  Moji sinovi i kćeri, treba da vrate sećanje,  s kim su u dubokoj povezanosti i šta ih udaljava od mene. Ponovo krećem iz početka. Sada im nosiš poruku, šta je biološka frekvencija, s kojom je sve povezano i od koje zavisi njihovo (ali i moje) zdravlje.

Poslednji Viteže, molim te, objasni im slikovito, kako bi te slike istine, zasijale u njihovim srcima i osvetlile taj put buđenja.  Sećanje da smo SVI povezani.
Neka ta slika bude jaka. Dajem ti ideju, a ti svojim bistrim umom, produbi priču, jer moja deca,  stvaranjem slika ISTINE (zamišljanjem) nesvesno kupe informacije i tako deponujući ih,  otključavaju znanja, iz  svojih DNK-a. Neko će se ježiti u zamišljanju, dok ti pričaš,  neko radovati… neko i plakati. Sve ovo je potvrda Duše, koja srcem  (u priči ) prepoznaje istinu.

Neka tvoje reči budu snaga  žive slike, neka sinovi i kćeri zamisle:

U šupljini, koja se nalazi između moje površine  i jonosfere, postoji prirodni radio signal-talas.  Ja, vaša Majka Zemlja sam negativno naelektrisana, a sloj iznad mene – jonosfera je pozitivno naelektrisana.  Tako stvaramo električni naboj, od koga nastaje, prirodan radio talas, stvoren od električnog pražnjenja munja. Veličanstvenost je u tome, da svi oblici života od jednostavnih jednoćelijskih organizama, do složenih – vas, mojih sinova i kćeri,  SVI vibrirate na mojoj frekvenciji.

Oscilujući u mom ritmu, živi svet ( na Zemlji) dolazi u stanje harmonije, u čijem okrilju je evoluirao sav život! Moja frekvencija – stalni talas, u delu između moje  površine i jonosfere,   jednaka je mom obimu ( obimu Zemlje). Frekvencija tog talasa je 7,83Hz. Ovu frekvenciju i njen nastanak otkrio je Vinfrid Oto Šuman. U njegovu čast, dobila je ime Šumanova rezonanca. Hvala mu, što vam je ukazao, na njeno postojanje. Hvala mu što je odmah primetio da je ta rezonanca, identična frekvenciji ljudskog mozga! Zapravo frekvencija mog (Zemljinog) magnetnog polja, je frekvencija alfa talasa, mozga čoveka. To govori ne da su ljudi sinhronizovani samo međusobno, unutar frekvencije Šumanove rezonance već, što je navažnije, sinhronizovani su  i sa mnom.

Dragi Poslednji Vitezu, mojim sinovima i kćerima treba na  NAJVAŽNIJE da ukažeš: DA LJUDSKO ZDRAVLJE ZAVISI OD  SAGLASJA SA MOJOM FREKVENCIJOM, NAZVANOM ŠUMANOVA REZONANCA! Oni treba da shvate da kada su odvojeni od ovog ritma postaju emocionalno uznemireni. Njihovo telo doživljava ogroman stres!Njihovi ritmovi budnosti/ spavanja su poremećeni. Sve ovo stvara podlogu za razvoj mentalnih i fizičkih bolesti.

Odvojivši se od mene – Majke Zemlje, odvojivši se od  prirode, moji sinovi i kćeri, stvorili su aparate koji utiču na porast Šumanove rezonance. Stvorili su antene, mobilne uređaje i mnogo električnih uređaja, uvećali su  loše, negativne misli i sve to, sve više udaljava njihovu vezu sa mnom, ali i narušava moj prirodan ritam.  Uz njih i moj ritam raste.
Divni Poslednji Viteže, snagom svoje ljubavi prenesi mojoj deci,  da treba da znaju da povezani sa mojom frekvencijom 7,83Hz će se brže oporavljati od bolesti, zalečivaće brže, svoje rane  …Moja frekvencija 7,83Hz utiče i na proizvodnju hormona, ona je i preventiva od virusa, pojačava koncentraciju; otklanja bolove. Utiče i na epifizu i na proizvodnju hormona, posebno melotonina, važnog nervnog hormona i onkostatika (koji sprečava rak). Utiče na hormon rasta.Rešenje za umor i malaksalost.Vaš mozak je sam elektromagnetni sistem, singronizovan na moju frekvenciju, koja utiče na jačanje  imuniteta, poboljšanje zdravlja i uvodi u duboki mir, u balans celog tela! Moje  harmonijsko oscilovanje  postaje frekvencija vašeg srca i moždanih talasa – iskustvo bezuslovne ljubavi –  frekvencija na kojoj dolazi do izlečenja.”

Ne mogavši da se suzdrži, u naletu uvećane ljubavi i zahvalnosti, za sve izrečeno od Majke Zemlje, Poslednji Vitez je  progovorio: “Dozvoli mi Majko Zemljo da s ljubavlju dodam: Sve  ćelije radosno trepere u rezonanci, sa  tvojom frekvencijom.  Hvala draga Mati Zemljo što nam ukazuješ, na sve dobrobiti povratka na svetao put, povezivanja  sa Tobom! Da! Osetio sam srcem i shvatio: Ukoliko bi se svaki čovek na planeti potrudio da svoje osećaje drži na 7,83Hz  imali bismo Raj na zemlji. Savršeno mesto za život, u kome bi vladalo stanje smirenosti, inspiracije i kreativnosti, u kome bi se obnovila ljudska svest…   Jasno sagledavale  SVE  prepreke, na putu ka cilju i uspehu i mogli bi lako, da ih otklonimo!

Mati Zemljo, biće mi čast, da prenesem, svakom čoveku na Zemlji, tvoje poruke!

 

Naša vitalna energija, misli i emocije, jesu elektromagnetne vibracije kojima oblikujemo svet, te stoga vodimo računa o svom fizičkom i duhovnom „zvuku“. Mi plivamo u okeanu energije… Ona je svuda oko nas, treba samo da pružimo ruku i uhvatimo je… Pokrećući energiju, mi možemo da utičemo ne samo na procese u našem organizmu, već i na kretanje zvezda, i druga dešavanja u kosmosu.Sve je sačinjeno od mase, energije i svetlosti.“

Nikola Tesla

 

This is Lucha T8.

Created with the belief that the imbalance in the human body is a reflection of the imbalance in our surroundings,

Loading...
Loading...