Šta su frekvencije?

Svet čine frekvencije i vibracije. Dr. Branimir Nestorović nam približava sliku o našoj okolini na manjoj skali.