Studija slučaja: Efekti Lucha T8 aparata

258

Je ukupan broj pojedinaca koji su prošli testiranje u ordinaciji kvantne medicine

Tokom nekoliko meseci, od kraja 2019. do sredine marta 2020. lekar kvantne medicine Robertin Ljusev izvršio je praktično testiranje na gotovo 300 pojedinaca koji su se dobrovoljno prijavili. Na osnovu rezultata ovog testiranja, dr Robertin je razvio detaljnu studiju slučaja koja pokazuje korisne efekte Lucha T8 na ljudski organizam.

Metodologija

Za potrebe ovog istraživanja rađena je uporedna analiza rezultata na sledećim nivoima:

  • Jedan deo korisnika je bio podrgnut jedinačnom tretmanu upotrebe Lucha T8 aparata
  • Drugi deo je imao seriju od dva ili tri tretmana sa Lucha T8 aparatom
  • Vršeno je merenje molekularne strukture organa pre i posle upotrebe Lucha T8 aparata
  • Upoređivano je medicinsko stanje pre i posle upotrebe Lucha T8 aparata
  • Definisane su tri kategorije efekta Luche T8: izvrsna, dobra i slaba

Opcija plaćanja na do 12 mesečnih rata bez kamate i bez naknade dostupna je uz Banca Intesa kreditne kartice iz programa MasterCard, VISA i AMERICAN EXPRESS, u okvirima tvog kreditnog limita odobrenog od banke.

PORUČITE

Analiza rezultata

  • 258

    Rezultati gorenavedenih testova pokazali su promene kod ovog broja pacijenata

  • Prilikom jedinačne upotrebe Lucha T8 aparata – 48% ispitanika je reagovalo izvrsno, 31% ispitanika dobro i 21% ispitanika slabo

  • Kod ispitanika kod kojih su uradjena 2 ili 3 tretmana – procenat ispitanika koji reaguju izvrsno popeo se na 63%.

Efekti Luche T8

U narednih nekoliko ilustracija predstavićemo vam uticaj Lucha T8 uređaja na ljudsko telo. Oznake prikazane na levoj strani prikazuju stanje tkiva pre upotrebe uređaja, koje su u lošem stanju, dok markeri na desnoj slici pokazuju iste markere u mnogo boljem stanju, nakon jedne upotrebe uređaja Lucha T8. Predstavljeni rezultati istraživanja sprovedeni su na jednoj osobi.

6Oboljenje – na ćelijskom nivou, hronično i akutno
5Oboljenje – nije na ćelijskom nivou, lakše se leči
4Zdrav organizam – podložan oboljenju prilikom pada imuniteta
3Zdrav organizam – stabilno stanje ćelije
2 – Zdrav organizam  idealno stanje ćelije
1Zdrav organizam – sterilna sredina ćelije

Pre (Plućno tkivo)
Posle (Plućno tkivo)
Pre (Dušnik)
Posle (Dušnik)
Pre (Imunoglobulin E)
Posle (Imunoglobulin E)

Pročitajte šta su korisnici rekli o Lucha T8 aparatu

Pročitajte šta naši kupci imaju da kažu o Lucha T8!
Na ovom putovanju, avantura može imati različite završetke i svaki od njih, baš svaki, savršeno je prihvatljiv. Svi smo najjače veze unutar celine, sposobne da igramo tu ulogu.

Pročitajte više
Robertin Ljušev Specijalista prirodne medicine, informoterapeut, prakticar energetske medicine i biorezonace

Već 8 godina tretiram i lečim pacijente primenom metoda kvantne medicine, oblast koja je relativno nova i još uvek sa velikim potencijalom za dalji razvoj u pronalaženju i implementaciji relevantnih metoda za preventivu, lečenje i poboljšanje opšteg stanja naših pacijenata. Kada sam dobio informaciju da je u novembru 2019. godine lansiran jedan novi recolucionarni proizvod koji je direktno povezan sa mehanizmom lečenja koji je u osnovi kvantne medicine, odmah sam stupio u kontakt sa ekipom inovatora i ponudio da učestvujem u testiranju ovog proizvoda. Sada nakon više mesečnih testiranja i upotrebe ovog uređaja na pacijentima, mogu da potvrdim da Lucha T8 predstavlja efikasan uređaj koji kreira i emituje prirodnu frekfenciju naše Zemlje, a to je takozvana Šumanova rezonanca koja iznosi 7.83Hz

Zaključak

Konačni zaključci stručnjaka iz kvantne medicine dr Robertina Ljuševa koji je obavio ovo testiranje su veoma povoljni. Rezultati kratkotrajne upotrebe Lucha T8 na skoro 300 pacijenata jasno pokazuju efikasnost uređaja u popravljanju degenerativnih promena i procesa u ljudskom telu, i na molekularnom i na kvantnom nivou.

On preporučuje dalja dugotrajna istraživanja kako bi se utvrdilo kako Lucha T8 dugoročno utiče na određena stanja i ukupno stanje organizma.