Lucha T8 aparat

Price: 35,400.00 RSD

300€

Opis:

Lucha T8 je uređaj za poboljšanje zdravlja koji stvara i emituje Zemljinu prirodnu frekvenciju od 7,83Hz.

Količina:

Cena dostave je između 30eur – 100eur u zavisnosti od količine poručenih aprata.

Za svaki aparat nudimo 2 godine garancije. Više o garanciji možete videti ovde.

Poreski troškovi mogu biti između 20 EUR – 80 EUR u zavisnosti od zemlje iz koje naručujete; Špediterski uvozni troškovi mogu koštati dodatnih 30 – 40 EUR po uređaju

Nudimo 30 dana za reklamaciju ukoliko niste zadovoljni radom aparata. Više o reklamaciji saznajte ovde.

Imate li poteškoća pri kupovini? Pogledajte video .

Saobraznost

Kompanija Generator 888 d.o.o. garantuje za ispravnost rada proizvoda.

Saobraznost važi uz originalni račun i saobraznošću su pokriveni nedostaci nastali u tom roku. Rok saobraznosti počinje da teče od datuma kupovine, tj od datuma navedenog na računu, odnosno od dana kada se roba isporuči kupcu ukoliko se šalje kurirskom službom. Saobraznost za kvarove u elektronici važi 24 meseci od dana kupovine. Mehanički kvarovi nisu pokriveni.

Davalac saobraznosti, u tom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda, koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

 

Kupac gubi pravo na saobraznost, odnosno pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje u slučaju:

  • neadekvatnog rukovanja proizvodom
  • upotrebom prekomerne sile
  • nepravilnog korišćenja proizvoda koje nije u skladu sa uputstvom za rukovanje
  • korišćenja proizvoda u svrhe za koje proizvod nije namenjen
  • ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za rukovanje
  • ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke i pokušaji popravke od strane neovlašćenih lica

 

Ukoliko vaš kvar spada pod jednu od gore navedenih stavki, cena servisa je 60EUR. Svakim servisom apartu se obavezno menja drveno kućište.

Ukoliko ovlašćeni servis utvrdi da je potrebno zameniti bateriju, naplaćuje se dodatnih 30EUR.
Popravka pokrivena garancijom se izvršava u ovlašćenom servisu kompanije Generator 888 d.o.o.

Reklamacije

Kompanija Generator 888 d.o.o. garantuje kvalitet izrade proizvoda kao i stablinost rada uređaja. Ukoliko niste zadovoljni radom ili iz nekih drugih razloga ne želite da nastavite sa korišćenjem uređaja, pošaljite nam email na adresu orders@luchat8.com ili na broj telefona +381 69 369 3669. Rok za reklamaciju je 30 dana od dana isporuke. Uređaj možete vratiti na adresu Tetovska 62, 11000, Beograd. Prihvatanje reklamirane robe je ukoliko donesete: neoštećen i funkcionalan uređaj, račun i popunjen reklamacionu kartu koju dobijate u kutiji uređaja. Ukoliko ispunite uslove reklamancije, novac će vam biti vraćen u roku od 7 dana.