Kvantne ordinacije

Prijemni formular korisnika aparata Lucha T8

POPUNITE FORMULAR

Skala samoprocene

Ocenite vaše telesno stanje pre korišćenja uređaja

POPUNITE FORMULAR

Evaluacioni list

Ocenite vaše telesno stanje nakon korišćenja uređaja

POPUNITE FORMULAR