Fizika i inženjerski aspekti Šumanove rezonance

Širokopojasni (u frekventnom domenu) elektromagnetski izvori, poput munje, pobuđuju ovu šupljinu stvarajući rezonantno stanje pod uslovom da je prosečni ekvatorijalni obim približno jednak celokupnom broju talasnih dužina elektromagnetnih talasa. Ova pojava, poznata i kao Šumanova rezonansa (ŠR) , predstavlja elektromagnetne oscilacije koje se prostiru u šupljine između površine Zemlje i jonosfere. Na Zemlji se u … Continued